Меню Закрити

На виконання статті 30 Закону України про освіту


Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

{Частину другу статті 30 доповнено згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

Інформація та документи

1статут закладу освітиперейти
2стратегія розвиткуперейти
3установчі документиперейти
4ліцензії на провадження освітньої діяльностіперейти
5сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти
6структура та органи управління закладу освітиперейти
7кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовамиперейти
8освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмоюперейти
9територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)перейти
с.Користь
с.Новини
10ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освітиперейти
11мова (мови) освітнього процесуукраїнська
12наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)відсутні
13матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)перейти
14напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)
15наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживаннявідсутні
16результати моніторингу якості освітиперейти
17річний звіт про діяльність закладу освітиперейти
18правила прийому до закладу освітиперейти
19умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребамиперейти
20розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освітивідсутня
21перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплативідсутні
22правила поведінки здобувача освіти в закладі освітиперейти
23план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освітиперейти
24порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освітиперейти
25порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)перейти
26інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавстваперейти
27кошторис і фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавствомперейти